Fakty i liczby

Słowo migrena pochodzi od greckiego „hemicrania” i oznacza „półgłowy”, co jest spowodowane przeszywającym lub pulsującym bólem, który zazwyczaj jest odczuwany z jednej strony głowy. O migrenach wiemy ze źródeł sprzed 4 000 lat, jest o nich również mowa w tekstach biblijnych.

  • Migrena to najbardziej powszechne chroniczne schorzenie świata rozwiniętego: spotyka się ją częściej niż astmę, padaczkę i cukrzycę razem wzięte.
  • Około 15 procent wszystkich mężczyzn i kobiet na świecie cierpi na migrenę.
  • Prawie sześć milionów osób w Wielkiej Brytanii choruje na migrenę.

Mimo jej powszechności, z migreną kojarzy się wiele mitów i błędnych przekonań, na przykład wiele osób myśli, że tylko kobiety na nią cierpią, inni uważają, że osoby z migreną to po prostu hipochondrycy. Faktem jest, że prawie nikt nie bierze migreny na poważnie, chyba że sam na nią cierpiał. Choć ból związany z migreną jest nieznośny i może znacznie pogorszyć jakość życia, większość ludzi z migreną cierpi w milczeniu.


  • Tylko około 40 procent osób cierpiących na migrenę zostaje prawidłowo zdiagnozowanych.
  • 70 procent pacjentów z migreną nie otrzymuje właściwego leczenia.
  • Ponad 50 procent wszystkich chorych nie chodzi/przestało chodzić do lekarza.

Różne rodzaje migreny

Choć nie ma dwóch pacjentów z identycznymi objawami, migrena została sklasyfikowana przez Międzynarodowe Towarzystwo Bólów Głowy (International Headache Society IHS)International Headache Society - IHS), w celu odróżnienia jej od standardowych objawów bólu głowy. Dwie najczęstsze formy migreny to „zwykła” migrena, czyli migrena bez aury, i „klasyczna” migrena, czyli migrena z aurą.

Aura to termin medyczny używany do opisu szeregu objawów neurologicznych, które mogą towarzyszyć migrenie: najczęściej obejmują one zaburzenia widzenia, ale mogą być również odczuwane jako uczucie zdrętwienia lub mrowienia, zawroty głowy, a nawet odczucie zaburzeń równowagi.

„Zwykła” migrena (migrena bez aury)

Większość pacjentów z migreną, około 85 procent, cierpi na migrenę bez aury. Wśród objawów są poważne, nawracające bóle głowy, które mają miejsce głównie z jednej strony głowy, ale w czasie napadu mogą zmienić stronę, a nawet rozlać się stopniowo na całą głowę.

W „zwykłej” migrenie przeszywającemu, pulsującemu bólowi zazwyczaj towarzyszą nudności, wymioty i nadwrażliwość na światło, dźwięk i zapachy. Napady mogą trwać od czterech do 72 godzin. W czasie napadu migreny osoba cierpiąca nie ma wyboru – musi się położyć w zaciemnionym pokoju do czasu, gdy objawy zanikną.

„Klasyczna” migrena (migrena z aurą)

Dla około 15 procent chorych prawdziwa migrena zaczyna się aurą. Ten etap charakteryzuje szereg objawów neurologicznych (objawy aury), które zazwyczaj szybko zwiększają natężenie w ciągu pięciu do 20 minut i trwają łącznie od 30 do 60 minut.


Cztery fazy migreny

Napad migreny dzieli się na cztery wyraźne fazy, które różnią się intensywnością w zależności od pacjenta i mogą się z czasem zmieniać.

Faza ostrzegawcza (prodromalna)

Napad migreny zazwyczaj poprzedzony jest na kilka godzin lub dni uczuciem zmęczenia, poirytowania, euforii, utraty lub zwiększenia apetytu i/lub spadkiem zdolności do radzenia sobie z codziennymi trudnościami.

Faza aury

Dla około 15 procent chorych prawdziwa migrena zaczyna się aurą. Ta faza charakteryzuje się szeregiem objawów neurologicznych, łącznie z pogorszeniem widzenia, utratą koncentracji i trudnościami w mówieniu, objawami czuciowymi, takimi jak mrowienie czy uczucie dyskomfortu z jednej strony ciała. Te objawy zazwyczaj szybko się nasilają w ciągu pięciu do 20 minut i trwają łącznie od 30 do 60 minut.

Faza bólu głowy (główny napad)

Ta faza składa się z ostrego bólu głowy, któremu u niektórych pacjentów mogą towarzyszyć inne objawy, takie jak nudności lub wymioty i biegunka. Ponieważ zwykłe bodźce sensoryczne, takie jak światło słoneczne czy muzyka, pogarszają ból, wiele osób zamyka się w ciemnych i wyciszonych pomieszczeniach. Bez leczenia ta faza może trwać od czterech do 72 godzin.

Faza zdrowienia (postdromalna)

W tej fazie objawy migreny powoli się cofają, jednak wielu pacjentów jest kompletnie wyczerpanych, cierpi na wahania nastroju i może mieć trudności w koncentrowaniu się jeszcze przez dwa dni po napadzie.

Cztery opisane fazy migreny nie obejmują obawy przed nowymi napadami, które wielu pacjentów odczuwa w okresach wolnych od bólu. W najgorszym wypadku ten lęk staje się stałym towarzyszem, prowadząc do trwałego uczucia niepokoju, które może przeszkadzać pacjentowi w życiu rodzinnym, relacjach, karierze i wolnym czasie.