Proces wyboru

Zabieg na migrenę to jedyne podejście nie zaczynające od objawów, lecz od przyczyn leżących u podstaw migreny. Zabieg daje wielu chorym możliwość uwolnienia się całkowicie od migreny lub przynajmniej zasadniczego ograniczenia dotkliwości i częstości napadów.

Nie ma jednej terapii dla wszystkich: nawet zabieg na migrenę nie jest właściwy dla wszystkich pacjentów. Nieodłącznym elementem sukcesu zabiegu jest wieloetapowy proces identyfikacji przeprowadzany za pomocą testów diagnostycznych wykonywanych u pacjentów przez kwalifikowanych lekarzy. Poniżej jest przedstawiony zarys pięciu kroków związanych z Zabiegiem na migrenę.

Krok 1: Kwestionariusz nt. migreny

Migrena czy nie migrena? To pierwsze pytanie, które zadaje Centrum Chirurgii Migreny przed podjęciem dalszych kroków. Pacjenci zainteresowani Zabiegiem na migrenę będą proszeni o wypełnienie kompleksowego kwestionariusza, który zawiera pytania o historię rodziny, objawy migreny, cechy kliniczne, możliwe czynniki wywołujące migrenę i częstość napadów, a także przegląd wszystkich leków i terapii, którym pacjent poddawał się do chwili obecnej. Kwestionariusz można uzyskać w Centrum Chirurgii Migreny lub ściągnąć z witryny internetowej.

Krok 2: Wywiad i diagnozowanie pacjenta

Po wypełnieniu kwestionariusza przez pacjenta wykwalifikowany chirurg przeprowadza z nim wywiad, w którym ustala, czy pacjent cierpi na migrenę i jeśli tak, to na jaki jej rodzaj. Następnie lekarz i pacjent tworzą kompleksowy obraz cech migreny pacjenta i

Krok 3: Test

Test symuluje operację. Służy do określenia prawdopodobieństwa powodzenia operacji. Lekarz wstrzykuje lek w jeden lub więcej punktów spustowych. W ciągu kolejnych miesięcy mięsień rozluźnia się i nie wywiera już nacisku na uszkodzone nerwy. Zmniejsza to stan zapalny nerwów, a tym samym może zapobiec reakcji łańcuchowej, która prowadzi do ataku migreny.

Krok 4: Dziennik

Po teście pacjent dokumentuje zmiany objawów w dzienniczku migreny przez okres ośmiu tygodni. Jeśli objawy ulegną znacznej poprawie podczas tej fazy testu, możemy omówić z Tobą możliwość przeprowadzenia operacji.

Krok 5: Operacja

Operacja przekształca tymczasowe działanie leku w stan trwały. Zabieg ambulatoryjny trwa około godziny i jest wykonywany w znieczuleniu.

Chirurgiczna terapia migreny nie jest panaceum i nie jest odpowiednia dla każdego pacjenta z migreną. Jednak procedura selekcji i testowania może być wykorzystana do wiarygodnego określenia prawdopodobieństwa powodzenia operacji, ponieważ efekt operacji jest wcześniej symulowany przez test.