Przyczyny i czynniki wywołujące

Teorie

Dokładna przyczyna migreny nie jest znana. Istnieje wiele teorii, ale żadne badania nie wyjaśniły w stopniu zadowalającym różnych elementów schorzenia.

Przyjmuje się obecnie, że migrena nie jest głównie chorobą naczyń krwionośnych i nie jest związana ze zmianami ciśnienia krwi. Wydaje się, że za migrenę może odpowiadać nierównowaga poziomu serotoniny.


Są również wskazania, że schorzenie to jest związane z padaczką, choć nie wszyscy chorzy sami mają padaczkę lub są spokrewnieni z osobami chorymi na padaczkę. Istnieje wiele odnośników do osób z genetyczną predyspozycją do migreny, jednak nie udowodniono tego powiązania. Znalezienie konkretnego genu nie jest wyjaśnieniem samo w sobie i nie daje rozwiązania dla dolegliwości.

Przyczyny

Migrena stanowi skomplikowane schorzenie z szerokim wachlarzem objawów, które w różny sposób wpływają na różne osoby. Przyczyny napadów migreny różnią się w zależności od osoby i wiele napadów wynika z licznych przyczyn.

Na przykład wiele osób cierpiących na migrenę toleruje małe dawki alkoholu, ale wino musujące wywołuje w nich napady migreny. U niektórych kobiet napady migreny ściśle się wiążą ze zmianami hormonalnymi, a u innych nie. U niektórych częstość napadów migreny zwiększa się bezpośrednio po ciąży, a u innych notowano całkowitą nieobecność napadów migreny w ciąży.

Niektóre produkty żywnościowe mogą powodować migrenę, choć znów nie można generalizować. U innych pacjentów zwykła zmiana nawyków życiowych, na przykład mniej lub więcej snu niż zazwyczaj, może doprowadzić do napadu. Stres bez wątpienia jest czynnikiem powodującym migreny, choć trudno go monitorować, a tym bardziej kontrolować, w życiu codziennym. Zakres przyczyn jest nieograniczony.

Zrozumienie, co wywołuje migrenę, może stanowić przydatny krok w określaniu potencjalnych środków radzenia sobie z problemem. Osobom cierpiącym na bóle głowy lub migreny zaleca się zdecydowanie prowadzenie dziennika migreny opisującego, kiedy zaczęły się bóle i z jaką częstotliwością się pojawiają, czy bólom głowy towarzyszą inne objawy (np. nudności lub zaburzenia widzenia), jak długo trwa ból, gdzie jest zlokalizowany i czy jest przeszywający, czy pulsujący. Ponadto pacjent powinien prowadzić notatki dotyczące diety, wszelkich zażywanych leków, zmian w godzinach snu czy zmian otoczenia. Dzienniki migreny pozwalają lekarzom na zbudowanie obrazu napadów i określenie, czy pacjent cierpi na migrenę, czy na inny rodzaj bólu głowy.

W Centrum Chirurgii Migreny Kwestionariusz nt. migreny pozwala zespołowi na dokładne wyobrażenie objawów migreny i uzyskanie unikatowego obrazu przyczyn i czynników wywołujących migrenę u danego pacjenta. To pomaga określić, czy pacjent nadaje się do Zabiegu na migrenę.

Czynniki wywołujące

Kilka lat temu naukowcy wskazali obszary na głowie i szyi, których nadmierna stymulacja może wywołać napad migreny. Chorzy na migrenę zazwyczaj narzekają, że głównym źródłem bólu jest miejsce zlokalizowane na czole, skroniach lub szyi i wielu z nich potrafi opóźniać pierwszą fazę napadu migreny (ale nie zapobiegać jej) przez masowanie obszaru wokół nosa i brwi.

Tuż powyżej brwi przez mięsień zwany mięśniem marszczącym przechodzi gałąź nerwu trójdzielnego. U wielu osób to wzajemne oddziaływanie mięśnia marszczącego i nerwu trójdzielnego prowadzi do napadu migreny. Mięsień marszczący znajduje się powyżej brwi i jest jednym z mięśni, które odpowiadają za zmarszczki między oczami i inne wyrazy twarzy w tym obszarze. Część nerwu trójdzielnego przechodzi przez mięsień marszczący: w wyniku podrażnienia tego nerwu zainicjowana zostaje kaskada zdarzeń, które mogą prowadzić do napadu migreny.

Rolę nerwu trójdzielnego w powodowaniu migreny bada się od ponad 30 lat. Nacisk wywierany jest na nerw trójdzielny w chwili jego skurczu, co prowadzi do szeregu zdarzeń mogących prowadzić do napadu migreny.